Hình ảnh lan hài Slipper Orchids giống Cypripedium

Lan hài Cypripedium là một giống trong chi lan hài Slipper Orchid, có sự phân bố chủ yếu ở khu vực khí hậu ôn hóa, á nhiệt đới. Các loài địa lan này sống ở vùng rừng cây và đồng cỏ trên các cao độ khác nhau cũng như bìa của các vùng đầm lầy. Các loài ở cực nam thì có ở Mexico; trong khi ở vùng cực bắc thì người ta tìm thấy ở Vành đai Bắc cực thuộc vùng Alaska, Siberia và Canada.

Cypripedium formosanum

Cypripedium parviflorum

Cypripedium passerinum

cypripedium acaule

Cypripedium calceolus

cypripedium californicum

Cypripedium formosanum

Cypripedium Gisela Pastel

Cypripedium guttatum

Cypripedium Kentuckiense

cypripedium parviflorum

Cypripedium reginae

Cypripedium reginae alba

cypripedium reginae queens ladys slipper

Cypripedium tibeticum

cypripedium ulla silkens

Cypripedium ventricosum

Cypripedium ventricosum Pastel

cypripedium yatabeanum

Bài Viết Mới

Bài Đọc Nhiều

Liên hệ quảng cáo

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản